Uncategorized

Adatvédelmi nyilatkozat (Dexoblok.hu)

A Solphar Kft. megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk felhasználóitól és a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra feliratkozók (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről. A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján az adatkezelő a Solphar Kft. (székhelye: 8097 Nadap, Haladás u. 22,, cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-020601; a továbbiakban „mi”, „minket”, „cég”)

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az adatkezelés célja lehet, hogy i. teljesítsük a honlapunkon („Honlap”) keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire; ii. a meghirdetett nyereményjátékokat szabályosan bonyolítsuk le; és iii. kommunikációs csatornát biztosítsunk a mellékhatásokra vonatkozó, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”). Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Ilyen cél lehet többek között: 2 / 8 a) a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása; b) az Ön feliratkozói profiljának létrehozása, fenntartása és kezelése; c) az Ön által benyújtott kérelem vagy igény állapotának nyomon követése; d) személyre szabott értesítések küldése az Ön számára; e) a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése; f) személyre szabott hírlevelek küldése; g) Szolgáltatásaink minőségének mérése és javítása, ideértve a webanalitikai és statisztikai célokat; h) csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása; i) ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink és Adatvédelmi Nyilatkozatunk érvényesítése. Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul (az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően és az Infotv. 6. § (6) bekezdése szerint). Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Mellékhatások bejelentésével kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 18/B. §-a Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy megrendeli Szolgáltatásainkat, úgy személyes adatainak kezelését az Infotv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja szerint, valamint az európai Adatvédelmi Irányelv (95/46/EK) 7. cikk b) pontjának megfelelően végezzük, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez, és az ezekhez fűződő jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 3 / 8 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) 6. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük: • Név (vezetéknév és keresztnév): ezen információk alapján tudjuk azonosítani Önt. Ha hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, a Reklámtörvény 6. § (2) bekezdése értelmében rögzítenünk kell az Ön nevét és e-mail címét. • Nyelvi beállítások: ezen információk alapján tudunk Önnel az Ön által értett nyelven kommunikálni. • E-mail cím: ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítéseket, ideértve a közvetlen üzletszerzési célú üzeneteket is (amennyiben ehhez hozzájárul). Az e-mail címeket Szolgáltatásaink minőségére vonatkozó visszajelzések kérésére és ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására is használjuk. • Jelszó: ezt az információt azonosítási célokra használjuk. • Fiókadatok: amikor az egyes felhasználók regisztrálnak Honlapunkra vagy regisztrációjukat törlik, rögzítjük és tároljuk a felhasználó e-mail címét, valamint a felhasználói profil létrehozásának dátumát és időpontját. Ezeket az adatokat azért kezeljük, hogy fenntarthassuk Honlapunk és a felhasználók személyes fiókjának biztonságát, valamint megelőzhessük vele a hamis feliratkozásokat. • Mellékhatásra vonatkozó információ: erre az információra azért van szükségünk, hogy a nemkívánatos hatásokat fel tudjuk dolgozni, ki tudjuk vizsgálni és jelenteni tudjuk a szabályozó hatóságnak. A bejelentésben szerepelnie kell a bejelentő nevének, az Ön telefonszámának és e-mail címének; az Ön foglalkozásának; a betegadatoknak; a beteg monogramjának; a beteg születési idejének; a beteg korának; a beteg nemének; a nemkívánatos esemény leírásának, ideértve a tapasztalt tüneteket; a mellékhatás, nemkívánatos állapot leírásának, a beteg kórtörténetének, egyéb betegségei bemutatásának; a tapasztalt nemkívánatos eseménynek (például halál); közvetlen életveszélynek, szükséges kezelésnek; tartós vagy jelentős egészségromlásnak vagy funkcióvesztésnek, fejlődési vagy születéskori rendellenességnek; gyógyszerekre vonatkozó információknak; a gyógyszer szedésének kezdő és befejező dátumának; a szedett gyógyszereknek/gyógykészítményeknek. • Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát. • Általános használatra vonatkozó információ: vagyis olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön hogyan veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat mérjük és javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell. • Nyereményjátékokra vonatkozó információ: rögzítjük az Ön nevét és e-mail címét. Ezáltal azonosítjuk Önt, így kapcsolatba tudunk Önnel kerülni. Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – a mellékhatásokra vonatkozó, farmakovigilancia célokat szolgáló egészségügyi információk kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is. A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak. Az alábbi sütifajtákat használjuk: • Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek a Honlap működéséhez. Többek között ezek teszik lehetővé, hogy Honlapunkon a védett területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani. • Analitikus/teljesítményt biztosító sütik. Ezekkel azonosítjuk és számoljuk a látogatók számát, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók Honlapunk használata közben. Ennek segítségével a Honlap működését javíthatjuk, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek. • Működőképességet biztosító sütik. Ezek a sütik segítenek Önt felismerni, amikor újra ellátogat Honlapunkra. Így személyre szabhatjuk a tartalmunkat, nevén szólíthatjuk Önt, és megjegyezhetjük a beállításait (például, hogy milyen nyelvet vagy régiót választott korábban). • Célzott működést biztosító sütik. Ezek a sütik rögzítik, hogy Ön a Honlapunkra látogatott, megjegyzik az Ön által meglátogatott oldalakat és a hivatkozásokat, amelyekre rákattintott. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy a Honlapunkat és az azon megjelenő reklámokat az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Előfordulhat, hogy ezeket az információkat ebből a célból harmadik személyekkel is megosztjuk. Az alábbi táblázat további információkat tartalmaz az általunk használt sütikről és azok felhasználási céljairól: Süti Forrás Cél Lejárat _ga _gid Style cookie aspicont.hu • Google Analytics • Google Analytics • Design, betűtípusok, megjelenés 2év 2 év 1év Böngészője beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét 5 / 8 vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT? Kizárólag a Solphar Kft. azon engedéllyel rendelkező munkatársai és osztályai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi. A mellékhatások bejelentése során rendelkezésünkre bocsátott információkat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.; tel.: +36 1 886 9300; fax: +36 1 886 9460; www.ogyei.gov.hu) továbbítjuk, amely ezeket az adatokat önálló adatkezelőként kezeli. Titoktartási megállapodás megkötését követően harmadik személyeket bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával; ilyenek többek között az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatók: Adatfeldolgozó neve Név, cím, Feldolgozott Feldolgozási elérhetőség adatok típusai tevékenység leírása Diamond Agency 4024 Debrecen, e-mail cím és Kommunikációs Ügynökség Nap utca 16. jelszó

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha i. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; ii. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen; iii. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; iv. a cégre vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell. Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Céget adatkezelésre kötelezi, illetve a Cégre ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Cég követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

MILYEN NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS TÖRTÉNIK?

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba vagy területekre kizárólag abban az esetben továbbítjuk az Ön személyes adatait, ha az adott ország vagy terület biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét, vagy ha Ön az Infotv. 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kifejezetten hozzájárul az adatok külföldre történő továbbításához.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be. HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Az általunk kezelt információk biztonságának védelme érdekében Secure Sockets Layer („SSL”) protokollt és jelszavas kódolást alkalmazunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget). Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől. A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek, és ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. 7 / 8

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben vagy az érintett kérelmek kapcsán további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Solphar Kft-hez Telefonszám:+36 30 591 1361 E-mail cím: marfi.edit@solphar.hu

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük